ระบบจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

  สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม และ ค่าก่อสร้างถนนและรั้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการจัดทำประมาณราคาตามลิงค์

ดาวน์โหลดไฟล์ >>> ปร.4 5 6 สำหรับโรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ >>> บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน
ดาวน์โหลดไฟล์ >>> คู่มือจัดตั้งงบ 63


ประกาศ

  เปิดให้กรอกข้อมูลถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. จากนั้นจะปิดการกรอกข้อมูล เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลต่อไป


แนะนำ

   ให้ทุกโรงเรียนทำการ "ลงทะเบียน" และ "รอ" การอนุมัติจากเจ้าหน้าที่เขตเพื่อเข้าใช้งานระบบ


แนะนำ

   โปรแกรมใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชันจะสามารถแสดงผลได้ดีบน Google Chrome Version 50 ขึ้นไป


แนะนำ

   หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เขต กลุ่มนโยบายและแผน ติดต่อ 045-789103