กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

อ่านเพิ่ม

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนรู้ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 พัฒนาหลักสูตรปฐมวัยควบคู่สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต

อ่านเพิ่ม