สพป.ยโสธร เขต 2 รับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภารกิจยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วน สพฐ.

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++)

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

อ่านเพิ่ม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เรื่อง นโยบายตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ และให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบแข่งขันนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านเพิ่ม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 บรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมการประชุมทางไกล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านเพิ่ม