ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 บรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมการประชุมทางไกล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านเพิ่ม

รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน English โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในเขตอำเภอไทยเจริญ

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ (ค่ายภาษาอังกฤษ) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอำเภอกุดชุม

อ่านเพิ่ม

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแหน โพนงาม สพป.ยโสธร เขต ๒ จัดโครงการอบรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์การสอนงานอาชีพในโรงเรียน

อ่านเพิ่ม