ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

อ่านเพิ่ม

ทีม ฉก.ชน.สพป.ยโสธร เขต ๒ มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีเกิดเพลิงไหม้บ้านผู้ปกครอง ของ ด.ช.ปิยะวัฒน์ ดีล้วน นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนหาด อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต ๒ จัดอบรมโครงการ “พุทธบุตร” เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนเป็นต้นแบบของการทำความดี

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำหน่วยพัฒนาที่ 16

อ่านเพิ่ม