สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารศรีพิทยาคม”

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน ๑๘ ราย

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมสามัญประจำปีกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๑ (โคกนาโก)

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน เพื่อขอมีวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ สายงานบริหารการศึกษา

อ่านเพิ่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

อ่านเพิ่ม

ทีม ฉก.ชน.สพป.ยโสธร เขต ๒ มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีเกิดเพลิงไหม้บ้านผู้ปกครอง ของ ด.ช.ปิยะวัฒน์ ดีล้วน นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒

อ่านเพิ่ม