ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการพัฒนา O-NET/NT สูง โรงเรียนที่มีผล O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน ” เขตสุจริต ” และประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2562

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ณ วัดธานิมิต (โบสถ์) อ.เมืองตราด จ.ตราด

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช”

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่ม