สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วมกับ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2563

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2563 และร่วมกันสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ‘ไวรัสโคโรน่า’ (COVID-19)

อ่านเพิ่ม

รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ การวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ ดร.ประดินันท์ สดีวงศ์ ซึ่งมีกำหนดตรวจราชการพื้นที่จังหวัดยโสธร รอบที่ 1 กรณีปกติ ตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่ม

รองสพป.ยโสธร เขต 2 ประธานเปิด“โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

อ่านเพิ่ม

รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา –กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 กุดเชียงหมี–สามัคคี

อ่านเพิ่ม

รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬา –กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 ทรายมูล-ไผ่

อ่านเพิ่ม