สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ในเขตพื้นที่โรงเรียน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร พร้อมทั้งออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT ร่วมประชุมหารือ”โครงการจัดการเรียนทางไกลแบบคู่ขนาน

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงาน ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุนชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง (Video Conference)

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตรวจสอบภายใน สำหรับเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน

อ่านเพิ่ม

รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ”

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำหลักสูตรโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านเพิ่ม

นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม