ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ร่วมกับ นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการการอาชีวศึกษา โรงเรียนที่รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีสี่มุมเมือง

อ่านเพิ่ม

ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ออกกำกับ ติดตาม และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS) ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในเขตพื้นที่ อำเภอป่าติ้ว

อ่านเพิ่ม

นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมให้การต้อนรับ ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ นายยศพล เวณุโกเศศ ในการลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมมองทุนการศึกษาและมอบสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองชุม และนักเรียนโรงเรียนบ้านคำกลาง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ออกกำกับ ติดตาม และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS) ให้กับโรงเรียนบ้านหวายกุดสว่างซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในเขตพื้นที่ อำเภอกุดชุม

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ออกกำกับ ติดตาม และให้ความรู้กับการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ให้กับโรงเรียนบ้านเหล่าเมย อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเรือ อ.กุดชุม จ.ยโสธร

อ่านเพิ่ม