การประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการแผนปฏิบัติการ 50 ตำบลมั่นคง : พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม

การตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ On site

อ่านเพิ่ม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ MOE Safety Center สำหรับสถานศึกษา ผ่านโปรแกรม ZOOM

อ่านเพิ่ม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนฯ ตามมาตรา 38 ค. (2)

อ่านเพิ่ม