ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมทำรูปเล่มในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)

อ่านเพิ่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผน

อ่านเพิ่ม

แจ้งการโอนเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน

อ่านเพิ่ม