ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่ม