ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช 205/26 และงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านเพิ่ม

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่ม