ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำเอกสารขอรับบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่ม