ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 กล่าวต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในการประชุมสัมมนาการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดยโสธร บูรณาการร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะนำอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำกุดชุมพัฒนา และหอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่าง เลขาธิการ กพฐ. และผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท./ศน.

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านโพธิญาณ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านดงสวาง และโรงเรียนบ้านบ้านคำกลาง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารพุทธรักษา” อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ณ โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม