ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายอำเภอกุดชุม เนื่องในโอกาสประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน แข็งแรง ฉลาด

อ่านเพิ่ม