สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 “เครือข่าย 8 เกมส์” ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 คำเตย ไทยเจริญ ส้มผ่อ

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดบรรพตมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 บรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมการประชุมทางไกล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบเงินจากการระดมทุนจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย เหตุพายุโพดุล เบื้องต้น โรงเรียนละ 10,000 บาท จำนวน 10 โรงเรียน เป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน และกำหนดยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนนโยบายสพฐ.

อ่านเพิ่ม