รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2

อ่านเพิ่ม

ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

อ่านเพิ่ม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านเพิ่ม

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

อ่านเพิ่ม