สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ในเขตพื้นที่โรงเรียน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร พร้อมทั้งออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร

อ่านเพิ่ม

นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยนาง สมจิตต์ รวมแก้ว ผอ. กลุ่มนิเทศฯ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 โดยกลุ่ม DLICT ออกนิเทศติดตามและให้คำแนะนำในการใช้ระบบ EO-CMS และ SMSS โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเเรียนกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา กลุ่มบุ่งค้า

อ่านเพิ่ม

นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กระจาย-ศรีฐานเกมส์

อ่านเพิ่ม

นางสุพิชญ์ชญา มีแก้วรอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับคณะดำเนินการติดตามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา วิธีการดำเนินงานของสถานศึกษา

อ่านเพิ่ม

นาย จีระศักดิ์ ภาระเวช รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “การประเมินวิทยฐานะ ตาม ว 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา”

อ่านเพิ่ม