สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ ติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ออกตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ออกตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกำหนดประเด็นในการจัดทำ PA ตามโครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนประทาย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ออกตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ออกตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ออกตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ออกตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ออกตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)

อ่านเพิ่ม