สพป.ยโสธร เขต 2 ออกกำกับ ติดตาม และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS) ให้กับโรงเรียนบ้านหวายกุดสว่างซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในเขตพื้นที่ อำเภอกุดชุม

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ออกกำกับ ติดตาม และให้ความรู้กับการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ให้กับโรงเรียนบ้านเหล่าเมย อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเรือ อ.กุดชุม จ.ยโสธร

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ในเขตพื้นที่โรงเรียน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร พร้อมทั้งออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร

อ่านเพิ่ม

นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยนาง สมจิตต์ รวมแก้ว ผอ. กลุ่มนิเทศฯ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่ม

สพป.ยโสธร เขต 2 โดยกลุ่ม DLICT ออกนิเทศติดตามและให้คำแนะนำในการใช้ระบบ EO-CMS และ SMSS โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย

อ่านเพิ่ม