ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช.205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมทำรูปเล่มในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)

อ่านเพิ่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผน

อ่านเพิ่ม

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านเพิ่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(IC๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่ม

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(IC๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่ม