ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำเอกสารขอรับบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่ม