การแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนที่ผิด ในระบบ DMC คะ

ติดต่อสอบถามหมวดหมู่: กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาการแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนที่ผิด ในระบบ DMC คะ
ปริศรา บุตรการ asked 3 เดือน ago

การแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนที่ผิด ในระบบ DMC ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ 

ผู้ดูแลระบบ ทีมงาน replied 1 เดือน ago

กรุณาส่งเอกสารยืนยันข้อมูลตัวนักเรียนเที่อีเมล bopp.dmc@gmail.com ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขได้แก่
1. เอกสารขอแก้ไขบัตรประชาชน (แบบฟอร์ม และแนบสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน)