สพป.ยโสธร เขต ๒ พัฒนาบุคลากร หลักสูตร “สุขภาพดี ชีวีสุขสันต์” เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาด้านสุขภาพและการปฏิบัติตนสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ในวันนี้ (๒๗  กันยายน  ๒๕๖๑)  นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “สุขภาพดี ชีวีสุขสันต์” โดยมี นางสาวประยูร  เรืองศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สพป.ยโสธร เขต ๒

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  มีวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  • หลักสูตร “สุขภาพดี ชีวีสุขสันต์” โดย นายวิทยา  เพชรรัตน์  สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
  • ความรู้เรื่องเงินสวัสดิการต่างๆ เมื่อเกษียณอายุราชการ โดย  นายณิรุจฒ์  สนั่นเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อำนาจเจริญ
  • ความรู้เรื่องสวัสดิภาพสวัสดิการของผู้ที่เกษียณอายุราชการ โดย นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สก.สค.ยโสธร

หลังจากการอบรมฯ แล้วเสร็จคาดหวังว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการเสริมสร้างการพัฒนาด้านสุขภาพและการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ ดำรงชีวิตได้ในสถานการณ์สังคมปัจจุบัน มีผู้เข้ารับการการอบรมประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการ สพป.ยโสธร เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๗ กลุ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีข้าราชการคร ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ  และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้น ๒๒๐ คน

 

วราภรณ์ :  ภาพ / ข่าว