ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดอบรม “ระบบสมองกลฝังตัว KidBright Coding & Block-Based Programming” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่13 (กุดแห่-สามแยก)

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยการใช้ระบบสมองกลฝังตัว KidBright Coding & Block-Based Programming ของกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่13 (กุดแห่-สามแยก) ณ ห้องเรียน 4.0 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

กิจกรรม : ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครู บุคลากร และนักเรียน ให้มีด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบอร์ด KidBright บอร์ดส่งเสริมการเรียน Coding โดยสามารถควบคุมการใช้งานบอร์ด KidBright การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน USB Port ในเบื้องต้นได้ และ สามารถการประยุกต์ใช้งานบอร์ด KidBright; กับเทคโนโลยี และสื่ออื่นๆได้

นายธีระพล สายสุข : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

อรรถวุฒิ ไชยเสนา : ภาพ

กิจกรรมที่น่าสนใจ