ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กิจกรรมที่น่าสนใจ