ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำเอกสารขอรับบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำเอกสารขอรับบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563