สพป.ยโสธร เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC : Data Management Center) ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ VDO CONFERENCE โดยใช้โปรแกรม ZOOM

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC : Data Management Center) ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ VDO CONFERENCE โดยใช้โปรแกรม ZOOM เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางในการจัดทำข้อมูลระบบจัดเก็บนักเรียนรายบุคคล (DMC) โดยมีนายพิษณุ มูลสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงาน

ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

กิจกรรมที่น่าสนใจ