ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช 205/26 และงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สปช20526

 

 

 

 

กิจกรรมที่น่าสนใจ