ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563

ในวันที่ 16 กรกฎคม 2563 เวลา 08.20 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร่วมกับคณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

จากนั้น มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2563 จำนวน 2,000 บาท ให้กับเด็กชายธีรพันธ์ ทองพันธ์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563

นายเสนีย์ บุญเทวี : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยเจริญ

ขวัญจิตต์ อังกะโทก : ภาพ