สพป.ยโสธร เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติโครงการศึกษาสภาพปัญหาผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ำกว่าร้อยละ 30 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 16 กรกฎคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติโครงการศึกษาสภาพปัญหาผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ำกว่าร้อยละ 30 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

โดยมีนางสาวสุจิตรา ทาลีราช ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนกุดชุมวิทยา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร