สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมการดำเนินงาน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา และการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และแอลกอฮอล์

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินงาน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา และการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างเครือข่ายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และแอลกอฮอล์ และเป็นแกนนำกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 48 โรงเรียน
ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2