ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบทุนการศึกษา และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบทุนการศึกษา และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

นายฉลองชัย เมืองมัจฉา : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม

  

กิจกรรมที่น่าสนใจ