ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของกลุ่มเครือข่ายฯที่ 9 (กระจาย-ศรีฐาน) และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เวทคณิต-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 (กระจาย-ศรีฐาน) /นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯที่ 9 กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ :1)เพื่อฝึกทักษะการพูด การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้นักเรียนแกนนำพร้อมนำไปขยายผลต่อได้

2)เพื่อฝึกเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบเวทคณิตให้นักเรียนแกนนำพร้อมนำไปขยายผลต่อได้

กิจกรรม: ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2563

จากนั้น ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

นายโสฬส บุญทศ : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระจาย

ทัศนียา ทุ่มโมง : ภาพ

         

กิจกรรมที่น่าสนใจ