รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของกลุ่มเครือข่ายฯที่ 10 (โพธิ์ไทร-เชียงเพ็ง)และและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 (โพธิ์ไทร-เชียงเพ็ง) /นายเสน่ห์ เวฬุวนารักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯที่ 10 กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

จากนั้นเวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านเซซ่่งพัฒนา และโรงเรียนบ้านเซโนนม่วง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

นายเสน่ห์ เวฬุวนารักษ์ : ผอ.โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ

นายพยงค์ สมประสงค์ : ผอ.โรงเรียนบ้านเซซ่่งพัฒนา

นางสาวทับทิม ยอดธรรม : ผอ.โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง

ปราชญ์ แสงแสน, สายทิพย์ กมลสินธุ์ : ภาพ

กิจกรรมที่น่าสนใจ