สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่ม สพป.ยโสธร เขต 2 และเจ้าหน้าที่ สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายทศพล สินยบุตร นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำกุดชุมพัฒนา

จากนั้นเวลา 09.00 น. มอบหมายให้นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่ม สพป.ยโสธร เขต 2 และเจ้าหน้าที่ สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังงานของแผ่นดิน ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม

กิจกรรมที่น่าสนใจ