สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ร่วมประชุมคณะกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

นางสาวสุจิราภรณ์ เงาศรี : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

   

กิจกรรมที่น่าสนใจ