ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยมีนางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 กล่าวรายงาน ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

 

นางสาวสุจิราภรณ์ เงาศรี : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

      

กิจกรรมที่น่าสนใจ