สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่มสพป.ยโสธร เขต 2 และเจ้าหน้าที่สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 /ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) พร้อมคณะ ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2