สพป.ยโสธร เขต 2 รับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภารกิจยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วน สพฐ.

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวสุนิสา คำสองสี ผู้อำนวยการกลุ่มโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภารกิจยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วน สพฐ. จำนวน 10 งาน/โครงการ ทั้งนี้ ได้มีกสรจัดนิทรรศการโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น เป็น Best Practice ของแต่ละนโบายเพื่อนำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  :  ภาพ

ทัศนียา  ทุ่มโมง : ภาพ

กิจกรรมที่น่าสนใจ