ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่มสถิติข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่มสถิติข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563