ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ (หมายเลขทะเบียน นข 3008 ยโสธร)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ (หมายเลขทะเบียน นข 3008 ยโสธร)