ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ วินัย คุณธรรม จริยธรรม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ วินัย คุณธรรม จริยธรรม