ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563