ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ จำนวน 26 รายการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ จำนวน 26 รายการ