สพป.ยโสธร เขต ๒ ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๑

วันนี้ (๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๑ โดยมีข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้

๑.  ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพฐ.

๒.  เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพฐ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

๓.  โครงการ Coding Thailand

๔.  ผลการประกวดผลงานสปอตโฆษณา ส่งเสริมคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๕.  การนำนโยบายการพัฒนาภาษาไทยสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สถาบันภาษาไทย / สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โดยมี นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ

จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ท่าน ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ สรุปนโยบายต่างๆ จากการรับชมรายการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการปฏิบัติงาน และข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาของ สพป.ยโสธร เขต ๒   ณ  ห้องประชุมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

วราภรณ์  ภาพ / ข่าว

กิจกรรมที่น่าสนใจ