ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬา”ผาขาวเกมส์”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา”ผาขาวเกมส์” โดยมี ว่าที ร้อยตรีเฉลิมพล ลุนาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนประทาย เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านโนนประทาย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร