ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ การพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป. ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ การพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียน ณ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)