ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬา – กีฑา “หนองหมีเกมส์” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายบวร เทศารินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬา – กีฑา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุมที่ 3
นาโส่ห้วยแก้งหนองหมี โดยมี นายธนภัทร น้อยมาลา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
โดยจุดประสงค์ของการจัดงานกีฬาในครั้งนี้ เพื่อสร้างลักษณะนิสัยด้านการออกกำลังกาย และมุ่งหวังให้นักเรียนมีความอัจริยภาพทางด้านกีฬา ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา
ซึ่งได้ดำเนินการจัดการแข่งขั้นมาตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563