ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการจัดทำโครงการสู่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการจัดทำโครงการสู่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2