ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน “สิริปุญโญ เมตตา”

วันนี้ (๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑)  เวลา ๐๗.๐๐ น.  นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน “สิริปุญโญ เมตตา” ของหลวงปู่สรวง สิริปุญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีฐานใน  โดยมี นายสุพิช สามารถ นายอำเภอป่าติ้ว พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารเรียน “สิริปุญโญ เมตตา”  และมี นายไสว  จันทร์เหลือง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร

สำหรับ อาคารเรียน “สิริปุญโญ เมตตา” มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว กว้าง ๘.๕ เมตร ยาว ๕๔ เมตร มีจำนวนห้องทั้งหมด ๕ ห้อง แยกเป็นห้องเรียน ๔ ห้อง และห้องสมุด ๑ ห้อง  งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งเจตนารมณ์ขององค์หลวงปู่สรวง สิริปุญโญในการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ลูกหลานและชุมชนได้ระลึกถึงคุณงามความดีขององค์หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ  และเพื่อให้โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐานไว้ใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อไป

กิจกรรมที่น่าสนใจ