ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยนาง สุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โรงเรียนบ้านคำกลาง โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง โรงเรียนโพธิญาณ โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล โรงเรียนบ้านกระจาย เพื่อนิเทศการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และพบปะคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา และให้คำแนะนำเพื่อปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ภายในโรงเรียน