ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำหลักสูตรโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำหลักสูตรโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นำทีมโดย นายพิษณุ มูลสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรในกลุ่ม เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้มีความรู้ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมที่จะนำความรู้ไปในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา