รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ”

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางนิตยา จารุมาศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางอนุชิตา ภาระเวช หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรในกลุ่ม ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับฟังข่าวสารทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2