ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT ร่วมประชุมหารือ”โครงการจัดการเรียนทางไกลแบบคู่ขนาน

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป. ยโสธร เขต 2 และ นายพิษณุ มูลสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT ร่วมประชุมหาลือโครงการนำร่อง “โครงการจัดการเรียนทางไกลแบบคู่ขนาน” ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ยโสธร เขต 2 เพื่อช่วยเหลือการเรียนเครือข่ายขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้นและไม่ตรงสาขาวิชาเอก โดยจะให้โรงเรียนคุณภาพชุมชนเป็นโรงเรียนต้นทางเพื่อนำร่องต่อไป