ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ นายยศพล เวณุโกเศศ ในการลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

เมื่อววันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายการบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการการอาชีวศึกษาและเมื่อเวลา 13.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ นายยศพล เวณุโกเศศ ในการลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน